Różne formy promocji przedsiębiorstwa

Większość firm myśląc o promocji, wybiera te metody, które mają największą skuteczność. Bez wątpienia dominuje reklama internetowa, telewizyjna i radiowa, ale równie skuteczna są banery reklamowe i ulotki.

i. Dzięki ulotkom w Krakowie można w krótkim czasie dotrzeć do wielu odbiorców. Rozdaje się je przede wszystkim w miejscach w których znajduje się dużo ludzi, takich jak przystanki autobusowe, czy centra handlowe.

ii. Ulotki powinny być interesujące i kolorowe. Jakość papieru i atramentu nie może odstraszać.